دانلود آهنگ آی گلادیاتورها برینید بر ارس محسن نامجو

دوشنبه - 7 نوامبر 2022
دانلود آهنگ آی گلادیاتورها برینید بر ارس محسن نامجو

با ما باشید با ⌛ دانلود اهنگ با آی گلادیاتورها برینید بر ارس راز عاشقانه ای دارم با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | AY GLADYATVRHA BRYNYD BR ARS With Text And 2 Quality 320 And 128 On msmusic.ir

امان از دستت ای مقام معظم برتری ♫⌛

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! ♫⌛

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی ♫⌛

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن ♫⌛

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی ♫⌛

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! ♫⌛

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان ♫⌛

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت ♫⌛

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید ♫⌛

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! ♫⌛

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد ♫⌛

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من ♫⌛

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد ♫⌛

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم ♫⌛

سرورم

مقام معظم سروری ♫⌛

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز ♫⌛

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ ♫⌛

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت ♫⌛

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان ♫⌛

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی ♫⌛

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! ♫⌛

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♫⌛

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♫⌛

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل ♫⌛

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ ♫⌛

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست ♫⌛

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج ♫⌛

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش ♫⌛

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن ♫⌛

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است ♫⌛

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است ♫⌛

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست ♫⌛

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♫⌛

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♫⌛

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا ♫⌛

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن ♫⌛

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من ♫⌛

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم ♫⌛

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین ♫⌛

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین ♫⌛

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس ♫⌛

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها ♫⌛

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن ♫⌛

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم ♫⌛

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین ♫⌛

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین ♫⌛

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

♫⌛

♫⌛

امان از دستت ای مقام معظم برتری ♫⌛

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! ♫⌛

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی ♫⌛

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن ♫⌛

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی ♫⌛

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! ♫⌛

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان ♫⌛

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت ♫⌛

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید ♫⌛

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! ♫⌛

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد ♫⌛

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من ♫⌛

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد ♫⌛

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم ♫⌛

سرورم

مقام معظم سروری ♫⌛

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز ♫⌛

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ ♫⌛

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت ♫⌛

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان ♫⌛

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی ♫⌛

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! ♫⌛

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♫⌛

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر ♫⌛

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل ♫⌛

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ ♫⌛

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست ♫⌛

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج ♫⌛

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش ♫⌛

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن ♫⌛

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است ♫⌛

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است ♫⌛

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست ♫⌛

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♫⌛

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس ♫⌛

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا ♫⌛

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن ♫⌛

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من ♫⌛

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم ♫⌛

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین ♫⌛

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین ♫⌛

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس ♫⌛

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها ♫⌛

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن ♫⌛

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم ♫⌛

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین ♫⌛

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین ♫⌛

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

♫⌛

♫⌛

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند